blog fotograficzny

Tworzenie promieni słonecznch / Photoshop

Zazczynamy od zaznaczenia światła na zdjęciu (highlights). Do tego wykorzystać możemy narzędzie zaznaczania koloru. Kilkamy na górnym pasku kolejno Zaznaczanie...

Kategorie: Poradniki Photoshop, Wszystkie wpisy

Call Now Button