Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Czym jest STORYBOARD w filmie?

Czym jest STORYBOARD w filmie?

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Tworzenie storyboardu to ten etap kiedy historia zaczyna nabierać. kształtu, a wszelkie pomysły stają się konkretnymi obrazami. Dzisiaj przyjrzymy się, jak ten scenopis obrazkowy wpływa na przepływ pracy przy realizacji projektu filmowego. Pozwól, że zabiorę Cię za kulisy tej fascynującej części produkcji filmowej, pokazując, jak prosty szkic może ożywić całą historię na ekranie.

Przeczytasz tutaj o

Czym jest STORYBOARD i dlaczego jest tak ważny w procesie tworzenia filmu?

Storyboard to wizualny plan sekwencji, które mają zostać nakręcone w naszym filmie. Jego głównym celem jest prezentacja wizualnego szkicu każdej sceny lub sekwencji z uwzględnieniem kluczowych momentów akcji, kierunku ruchu postaci oraz kompozycji kadru. Umożliwia to reżyserowi, operatorowi oraz całej ekipie filmowej wyobrażenie sobie przyszłego filmu jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu produkcji.

Story-board-w-filmie-szkicowanie-zielona-góra

Różnice między storyboardem, scenariuszem a scenopisem

Storyboard różni się od scenariusza i scenopisu tym, że jest narzędziem bardziej wizualnym. Scenariusz to dokument tekstowy zawierający dialogi i opis akcji, natomiast scenopis to bardziej szczegółowy opis scen zawierający informacje o miejscu, czasie akcji, postaciach i ich działaniach. Storyboard idzie krok dalej, przekształcając te opisy w serię ilustracji, które pokazują, jak poszczególne ujęcia będą wyglądały na ekranie.

Ponadto storyboard pomaga koordynować pracę zespołu, identyfikując potencjalne problemy i rozwiązując je jeszcze przed rozpoczęciem kosztownego procesu filmowania. Jest narzędziem komunikacyjnym, które pomaga wszystkim zaangażowanym w produkcję zrozumieć wizję reżysera. Dzięki storyboardowi można także efektywnie planować logistykę produkcji, taką jak kolejność kręcenia scen, potrzebny sprzęt czy rozmieszczenie ekipy na planie.

Fotografia ▪︎ Film ▪︎ Montaż

Cześć! Nazywam się Paweł Niedźwiedź i zawodowo zajmuję się filmowaniem oraz montażem filmowym.

Sprawię, że każdy moment będzie wyglądał na ekranie równie spektakularnie, jak w rzeczywistości!

Od czego zacząć by zrobić STORYBOARD prawidłowo

Aby rozpocząć tworzenie storyboardu do filmu, najpierw potrzebujesz jasno sprecyzowanego pomysłu na scenariusz. Zanim jednak przejdziesz do wizualizacji, ważne jest, abyś dokładnie przemyślał każdą scenę, jej cel i to, co chcesz za jej pomocą przekazać widzowi. Oto kilka kluczowych kroków, które pomogą Ci zacząć:

Analiza-scenariusza-filmowanie-zielona-góra

 

 • Analiza Scenariusza – Czytaj scenariusz wielokrotnie, aby zrozumieć jego strukturę narracyjną i ustalić kluczowe punkty fabuły, które muszą zostać podkreślone w storyboardzie
 • Stworzenie Miniaturki Scen – Zanim zaczniesz rysować szczegółowe kadry, zrób miniaturki scen na papierze lub w programie komputerowym. Pozwoli to na szybką i łatwą modyfikację układu bez angażowania dużej ilości czasu w szczegóły.
 • Wybór Formatu Kadrów – Zdecyduj, czy Twoje ujęcia będą szerokie, średnie, czy zbliżenia, i odzwierciedl to w storyboardzie, aby dać zespół filmowy wizję każdego ujęcia.
 • Szkicowanie Ujęć – Zaczynaj od prostych linii i kształtów, aby zaznaczyć kompozycję i ruch w scenie. Nie musisz być profesjonalnym artystą, chodzi o przekazanie wizji, nie o dzieło sztuki.
 • Dodawanie Ruchu – Oznaczaj strzałkami kierunek ruchu postaci lub kamer. To kluczowe dla zrozumienia dynamiki sceny.
 • Wprowadzenie Dialogów i Notatek – Dodawaj krótkie opisy akcji lub dialogów pod każdym kadrem, aby ułatwić zrozumienie kontekstu sceny.
 • Iteracja i Feedback – Po stworzeniu pierwszej wersji storyboardu, omów go z kluczowymi członkami zespołu i bądź otwarty na sugestie. Storyboard to żywy dokument i często ewoluuje wraz z produkcją.

Jeśli chodzi o wybór narzędzi do rysowania, masz do dyspozycji szeroki wachlarz opcji:

 

 • Tradycyjne Metody – Ołówek i papier to podstawowe narzędzia, które są świetne do szybkiego szkicowania i łatwego wprowadzania zmian.

 

 • Cyfrowe Aplikacje – Programy takie jak Adobe Photoshop, Storyboard That, czy nawet Procreate na iPadzie oferują większą kontrolę i elastyczność. Pozwalają na łatwe kopiowanie i modyfikowanie kadrow, a także na zastosowanie warstw do różnych elementów sceny.

 

 • Specjalistyczne Oprogramowanie – Programy takie jak Toon Boom Storyboard Pro czy FrameForge są specjalnie stworzone do tworzenia storyboardów i oferują zaawansowane funkcje, które mogą być przydatne dla bardziej złożonych projektów.

 

Kluczem jest wybranie narzędzia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i stylowi pracy. Pamiętaj, że storyboard jest przede wszystkim narzędziem komunikacyjnym, więc ważniejsza jest jasność przekazu niż techniczne detale wykonania.

Rodzaje STORYBOARDÓW i ich zastosowania

tradycyjne storyboardy odręczne

tradycyjny storyboard filmowanie Zielona Góra

Tradycyjne storyboardy są często używane, gdy reżyser lub twórca szuka bardziej „ludzkiego dotyku” w wizualizacji lub gdy produkcja ma niski budżet i nie wymaga zaawansowanych technologii.

 • Proste Szkice – Te najbardziej podstawowe storyboardy składają się z odręcznych rysunków. Są szybkie do stworzenia i idealne do wczesnych etapów produkcji, gdy pomysły nadal się kształtują.

 

 • Szczegółowe Rysunki – Wymagają więcej czasu i umiejętności artystycznych, ale dostarczają dokładniejszego wizualnego odzwierciedlenia zamierzonej sceny. Są przydatne, gdy trzeba dokładnie przekazać wizję sceny zespołowi lub inwestorom.

cyfrowe storyboardy

cyfrowe storyboardy filowanie Zielona Góra

Nowoczesne oprogramowania są wykorzystywane w produkcjach o wyższych budżetach, gdzie ważna jest precyzja i możliwość szybkiego wprowadzania zmian, a także w animacji, gdzie wymagana jest bardziej szczegółowa wizualizacja.

 

 • Wektory i Bitmapy – Tworzone za pomocą oprogramowania graficznego, takiego jak Adobe Illustrator lub Photoshop. Pozwalają na łatwe wprowadzanie zmian i doskonałą prezentację dla klientów oraz zespołu.
 
 • Specjalistyczne Oprogramowanie do Storyboardów – Programy takie jak Storyboard Pro oferują narzędzia dostosowane do potrzeb tworzenia storyboardów, z opcjami animacji i prezentacji sekwencji.

Animatki

Animatiki-w-storyboardzie-filmowanie-zielona-góra
 • Animatiki to rozwinięte storyboardy, które dodają ruch i podstawową animację do statycznych obrazów, często z tymczasowym dialogiem i efektami dźwiękowymi.

 

 • Używane są głównie w animacji, aby pokazać, jak sceny będą się łączyć, a także w produkcjach filmowych do planowania skomplikowanych sekwencji, jak sceny akcji lub efekty specjalne.

 

Fotoboardy

footboardy-w-filmie-zielona-góra
 • Fotoboardy wykorzystują zdjęcia zamiast rysunków, co jest przydatne w reklamie lub gdy chce się zaprezentować realistyczne lokacje lub kostiumy.

 

 • Są szczególnie przydatne w wczesnych etapach produkcji reklam, gdy trzeba szybko zaprezentować koncepcję klientowi.

 

Wybór między tradycyjnymi a cyfrowymi storyboardami zależy od wielu czynników, takich jak preferencje twórcze, budżet, czas i złożoność produkcji. Tradycyjne metody nadal mają swoje miejsce ze względu na swoją dostępność i bezpośredniość, podczas gdy cyfrowe narzędzia oferują większą kontrolę i efektywność, szczególnie w dłuższych i bardziej złożonych projektach. W animacji, gdzie szczegółowość i możliwość edycji są kluczowe, nowoczesne oprogramowanie jest niemal niezbędne. W przypadku produkcji wideo, wybór metody często zależy od specyfiki sceny i tego, jak szybko potrzebne są wyniki.

Scenariusz vs. Scenorys - wizualna przewaga scenorysu

Analiza roli scenariusza i storyboardu w komunikacji wizji filmu

Scenariusz i storyboard to dwa kluczowe narzędzia w produkcji filmowej, ale służą różnym celom. Scenariusz jest jak mapa drogowa historii, zawierający dialogi i opisy akcji, który dostarcza podstawową strukturę dla wszystkich elementów filmu. To pierwszy krok w przeniesieniu pomysłu na papier i często jest punktem wyjścia dla innych członków zespołu filmowego.

Storyboard natomiast, to wizualna interpretacja scenariusza. To szereg sekwencyjnych rysunków lub ilustracji, które przedstawiają każdą scenę lub ujęcie filmu. Storyboard wyraźnie pokazuje, jak kamera ma się poruszać, jak aktorzy są rozmieszczeni w przestrzeni, jakie są elementy scenografii oraz jak powinny wyglądać efekty specjalne. Jest to narzędzie bardziej dynamiczne, które pomaga ekipie zrozumieć i zobaczyć scenariusz w akcji, jeszcze zanim zostanie on zrealizowany na planie.

Znaczenie wizualizacji ujęć i sekwenacji dla zespołu.

Wizualizacja ujęć i sekwenacji jest nieoceniona dla zespołu filmowego. Dzięki storyboardowi operatorzy wiedzą, jak przygotować scenę, reżyserzy mogą eksperymentować z różnymi perspektywami, a aktorzy mogą lepiej zrozumieć, co od nich się oczekuje. Storyboard jest więc narzędziem komunikacji, które pomaga wyjaśnić intencje i wizję reżysera, a także zorganizować pracę zespołu tak, aby była ona jak najbardziej efektywna. Jest to szczególnie ważne w przypadku scen, które wymagają skomplikowanej choreografii, jak sceny walki, duże sceny masowe czy sekwencje z efektami specjalnymi.

Storyboard pozwala także na zidentyfikowanie i rozwiązanie potencjalnych problemów przed rozpoczęciem drogiego procesu kręcenia, co może zaoszczędzić czas i pieniądze. Poprzez wczesne wizualizacje, zespół może dokonać niezbędnych dostosowań w scenariuszu lub planowaniu produkcji, co w długoterminowej perspektywie przekłada się na płynniejszy przebieg kręcenia filmu.

Elementy składowe dobrego storyboardu filmowego 

Dobry storyboard filmowy to nie tylko seria rysunków; to przemyślana kompozycja, która łączy w sobie różne elementy, aby efektywnie opowiedzieć historię i przekazać wizję reżysera. Kluczowe składniki dobrego storyboardu to:

 • Szczegółowość:

Dobry storyboard zawiera odpowiednią ilość szczegółów wizualnych, które pomagają zespołowi zrozumieć przestrzeń sceny, umiejscowienie postaci, rekwizyty oraz kluczowe elementy akcji. Nie musi być to jednak dzieło sztuki; chodzi o klarowność przekazu.

 • Kompozycja Kadru:

Kadry w storyboardzie powinny odzwierciedlać planowane ujęcia kamery, pokazując, co będzie widoczne w kadrze filmowym. Ważne jest zaznaczenie, gdzie skupiona będzie uwaga widza, co jest w centrum sceny, a co pozostaje na marginesie.

 • Kąty Kamery:

Storyboard powinien wskazywać, jakie kąty kamery zostaną użyte: czy będą to ujęcia z lotu ptaka, z żabiej perspektywy, zbliżenia, czy ujęcia panoramiczne. To decyduje o emocjonalnym oddziaływaniu sceny na widza.

 • Ruch Kamery i Postaci:

Strzałki wskazujące kierunki ruchu kamery i postaci są niezbędne. Pokazują one, jak postać ma się poruszać w przestrzeni sceny oraz jak kamera ma podążać za akcją lub przemieszczać się w obrębie lokacji.

 • Sekwencjonowanie:

Podobnie jak w komiksie, każdy kadr storyboardu powinien płynnie przechodzić do następnego, tworząc logiczną i spójną sekwencję zdarzeń, która umożliwia zrozumienie przebiegu sceny.

 • Dialogi i Opisy Akcji:

Pod ilustracjami często umieszcza się krótkie opisy akcji lub dialogi, które pomagają zespołowi zrozumieć kontekst i intencje postaci.

Przykłady dobrego storyboardu, który wygląda jak komiks, często znajdują się w materiałach dodatkowych do filmów lub są publikowane online przez twórców. Charakteryzują się one dynamiczną narracją wizualną, gdzie każdy kadr jest jak panel komiksowy, przekazujący emocje, napięcie i ruch za pomocą wizualnych środków wyrazu. Często takie storyboardy tworzone są przez artystów, którzy mają doświadczenie w rysowaniu komiksów, co dodatkowo wzbogaca sposób opowiadania historii. Dobry storyboard nie tylko pomaga w produkcji filmu, ale sam w sobie może stanowić fascynujące dzieło artystyczne.

Kilka kluczowych narzędzi do tworzenia storyboardu

Kluczowe narzędzia do tworzenia storyboardu mogą być zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, a ich wybór zależy od specyfiki projektu, preferencji twórcy oraz dostępnych zasobów. Oto przegląd i porady dotyczące wyboru odpowiednich narzędzi:

tradycyjne narzędzia

 • Papier i Ołówek – To najprostsze narzędzia, dostępne i zrozumiałe dla wszystkich, często używane do wstępnych szkiców.
 • Markery i Kredki – Pozwalają na dodanie koloru i wyróżnienie ważnych elementów sceny.
 • Linijki i Szablony – Pomagają w rysowaniu prostych linii i konsekwentnych kształtów, co jest przydatne przy planowaniu kadrowania.

Cyfrowe oprogramowanie

 • Adobe Photoshop – Standard w branży dla zaawansowanej grafiki rastrowej, oferujący dużą swobodę w edytowaniu i modyfikacji kadrów.
 • Adobe Illustrator – Idealny do tworzenia czystych, wektorowych linii i kształtów.
 • Storyboard Pro od Toon Boom – Specjalistyczne oprogramowanie do storyboardów, oferujące narzędzia do tworzenia animacji i prezentacji sekwencji.
 • SketchBook Pro – Program z intuicyjnym interfejsem i narzędziami przyjaznymi dla rysowników.

aplikacje mobilne

aplikacje-mobilne-do-tworzenia-storyboard-film-zielona-góra
 • Procreate (dla iPadów) – Popularna aplikacja do rysowania z dużą ilością pędzli i narzędzi.
 • Storyboard That – Aplikacja internetowa, która umożliwia szybkie tworzenie prostych storyboardów.

porada dotycząca wyboru

 • Wybierając narzędzia, zastanów się, jakie są kluczowe potrzeby Twojego projektu. Czy potrzebujesz możliwości łatwego wprowadzania zmian? Czy komunikacja z zespołem będzie się odbywać zdalnie? Czy precyzja w kadrach jest ważniejsza niż szybkość tworzenia? Dla projektów o niskim budżecie i krótkich terminach, tradycyjne metody mogą być wystarczające. Dla bardziej złożonych projektów, gdzie zmiany są częste i wymagana jest współpraca z wieloma osobami, oprogramowanie cyfrowe będzie lepszym wyborem. Pamiętaj, aby wybrać narzędzie, które nie tylko jest odpowiednie dla projektu, ale także takie, z którego użytkowanie sprawia Ci przyjemność – to również wpływa na jakość pracy.

Efektywny storyboard to oszczędność czasu i pieniędzy

Storyboarding jest kluczowym elementem procesu preprodukcji, który może przynieść znaczne oszczędności czasu i pieniędzy w trakcie realizacji filmu. Jego efektywność wynika z kilku powodów:

 1. Wizualna Pre-Produkcja:

  • Storyboard pozwala reżyserom i zespołom produkcyjnym zobaczyć sceny przed kręceniem, co umożliwia wczesne zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów z kompozycją, choreografią, scenografią, a nawet z logistyką.
 2. Komunikacja Wizji:

  • Dzięki storyboardowi reżyser może wizualnie przekazać swoją wizję zespołowi, co zmniejsza ryzyko nieporozumień i błędów w trakcie produkcji, które byłyby kosztowne do poprawienia.
 3. Planowanie Produkcji:

  • Storyboard pomaga w planowaniu kolejności kręcenia scen, co jest szczególnie ważne, gdy dostęp do lokacji jest ograniczony, albo harmonogram aktorów jest napięty.
 4. Optymalizacja Budżetu:

  • Przez precyzyjne planowanie ujęć, można skuteczniej zarządzać budżetem, ponieważ ekipa wie, jakie rekwizyty, kostiumy i efekty specjalne będą potrzebne i kiedy.
 5. Unikanie Drogich Błędów:

  • Na przykład, jeśli sekwencja wymaga specjalnych efektów lub skomplikowanej choreografii, storyboard pozwoli na zaplanowanie każdego szczegółu, co zmniejsza ryzyko kosztownych poprawek w postprodukcji.

Przykłady efektywnego wykorzystania storyboardu w produkcji filmowej często dotyczą scen akcji, gdzie każde ujęcie musi być dokładnie zaplanowane, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla aktorów czy ekipy, jak również kosztownych efektów specjalnych. Dobre planowanie za pomocą storyboardów pomaga także w przypadku filmów o niskim budżecie, gdzie każda oszczędność ma znaczenie dla finalnego efektu. W rezultacie, dobrze wykonany storyboard może być różnicą między produkcją, która przebiega gładko i taką, która napotyka na drodze wiele drogich przeszkód.

zacznij krok po kroku: od pomysłu do realizacji

Tworzenie storyboardu jest procesem, który wymaga przemyślenia i planowania. Oto sekwencja kroków od pomysłu do realizacji storyboardu:

 1. Zrozumienie Scenariusza:

  • Przeczytaj scenariusz dokładnie, zrozum intencje i emocje zawarte w tekście. Zwróć uwagę na kluczowe punkty fabuły, które muszą być wyraźnie przedstawione w storyboardzie.
 2. Rozrysowanie Miniatur:

  • Zanim zaczniesz pracę nad pełnowymiarowymi kadrami, stwórz miniaturki, które są szybkim szkicem sekwencji. Pozwoli to na łatwe wprowadzanie zmian i eksperymentowanie z kompozycją.
 3. Wybór Perspektywy i Kąta Kamery:

  • Decyduj o perspektywie i kątach, jakie najlepiej opowiedzą historię. Uwzględnij ujęcia szerokie, zbliżenia i inne techniki filmowe.
 4. Szkicowanie Szczegółowych Kadrów:

  • Zaczynając od najważniejszych momentów, szkicuj każde ujęcie. Nie musisz być doskonałym artystą, ale staraj się przekazać kluczowe elementy sceny.
 5. Dodawanie Ruchu:

  • Używaj strzałek i linii, aby wskazać ruch kamery i postaci. Jest to ważne dla zrozumienia dynamiki sceny.
 6. Notacje i Dialogi:

  • Dodawaj krótkie opisy akcji, dialogi, oraz wszelkie inne istotne informacje, które pomogą zespołowi zrozumieć scenę.
 7. Rewizje i Dostosowania:

  • Omów storyboard z zespołem i bądź otwarty na feedback. Przejrzyj i dostosuj storyboard, aby jak najlepiej oddawał finalną wizję.
 8. Finalizacja Storyboardu:

  • Po dostosowaniach, ostatecznie opracuj każdy kadr storyboardu. Upewnij się, że wszystko jest jasne i zrozumiałe.
 9. Przygotowanie do Produkcji:

  • Przygotuj storyboard do użycia na planie, upewniając się, że każdy z zespołu ma dostęp do swojej kopii.

Sposoby na efektywne przekazywanie swoich pomysłów za pomocą storyboardu.

Aby efektywnie przekazywać swoje pomysły za pomocą storyboardu, skoncentruj się na jasności i czytelności przekazu. Pamiętaj, że storyboard to narzędzie komunikacji – każdy kto je zobaczy, powinien być w stanie szybko zrozumieć, co się dzieje w scenie. Używaj prostych, ale wyrazistych rysunków, jasnych notacji, i bądź konsekwentny w oznaczaniu ruchu i ważnych momentów akcji. Gdy storyboard jest dobrze wykonany, staje się nieocenionym narzędziem, które pomaga zespołowi wizualizować film jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.

Ty - kamera i Twoja animacja - podsumowanie 

Na koniec podróży przez świat storyboardingu, warto podkreślić, że dobry storyboard to znacznie więcej niż serię rysunków; to wizualna reprezentacja całego procesu tworzenia filmu, od początku do końca. Tradycyjne storyboardy, rysowane ołówkiem, czy te stworzone przy użyciu oprogramowania do tworzenia storyboardów, pełnią kluczową rolę w przekazywaniu wizji reżysera i harmonizacji pracy zespołu.

Kręcić film bez tego narzędzia to jak pisać scenorys w ciemnościach. Dzięki szczegółowości storyboardu, możesz przekazać swoje pomysły z precyzją i zaangażować współpracowników w burzę mózgów, która rozświetli luki w opowiadaniu historii. Niezależnie od tego, czy tworzysz film szkoleniowy, marketingowy, czy własne rozwinięcie słynnych filmów jak „Three Little Pigs” czy „Przeminęło z wiatrem”, wykorzystać go w produkcji video to krok, który zaoszczędzi czas i energię. Kiedy storyboard wygląda jak komiks, pełen żywych rysunkami i oś czasu przypominającą oś fabuły twojego filmu, scenorysu staje się wizualnym językiem, którym będziesz w stanie przekazywać swoją narrację zanim rozpoczniesz kręcić.

Storyboard-filmowanie-zielona-góra

Storyboarding to nie tylko krokiem w procesie, to podróż, która rozpoczyna się od odręcznego szkicu i prowadzi przez światy scenopisów obrazkowych, aż do rozwiniętej produkcji. Każda ramka to fragment twojej opowieści, każda strzałka to kierunek dla kątów kamery, każdy rekwizyt to szczegół, który tworzy ostateczny obraz swojego filmu.

Storyboard pomoże ci wyjaśnić swoją wizję, zarządzać pracę nad filmem i przekazać swoją wiadomość zanim nadejdzie czas na nagrywać. Oto esencja storyboardingu: nie tylko tworzenie, ale odkrywanie i przekazywanie historii, które masz na myśli. Niech twój storyboard będzie kompasem, który prowadzi cię przez emocjonujące morze tworzenia filmów, zachowując kurs od scenorysu po ostateczne kręcenia filmu. Pamiętaj, że możesz wykorzystać narzędzia takie jak StoryboardThat, aby zamienić swoje pomysły na film w rzeczywistość, budując solidny fundament dla twoich danych osobowych, które zasługują na ekranowe życie. W ten sposób storyboard stanie się twoim najwierniejszym sprzymierzeńcem w procesie produkcji, oszczędzając nie tylko twój cenny czas i pieniądze, ale i przekształcając wizję w rzeczywistość, klatka po klatce.

O AUTORZE
Picture of Paweł Niedźwiedź
Paweł Niedźwiedź

Pasjonat fotografii, filmu, montażu filmowego. W mojej pracy łączę pasję z profesjonalizmem, stale poszukując nowych inspiracji. Aktywny wypoczynek przez siłownię do roweru po piesze wędrówki, to nieodłączna część mojego życia z aparatem zawsze pod ręką. Interesuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i marketingiem, co przekłada się na moje kreatywne podejście w branży. Staram się otaczać inspirującymi ludźmi i być źródłem inspiracji dla innych. Prywatnie, jestem osobą zawsze pozytywnie nastawioną do życia, co znajduje odzwierciedlenie w mojej twórczości. Mam nadzieję :)

Picture of Paweł Niedźwiedź
Paweł Niedźwiedź

Pasjonat fotografii, filmu, montażu filmowego. W mojej pracy łączę pasję z profesjonalizmem, stale poszukując nowych inspiracji. Aktywny wypoczynek przez siłownię do roweru po piesze wędrówki, to nieodłączna część mojego życia z aparatem zawsze pod ręką. Interesuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i marketingiem, co przekłada się na moje kreatywne podejście w branży. Staram się otaczać inspirującymi ludźmi i być źródłem inspiracji dla innych. Prywatnie, jestem osobą zawsze pozytywnie nastawioną do życia, co znajduje odzwierciedlenie w mojej twórczości. Mam nadzieję :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button